Görsel Sanatlarda Realizm

Görsel Sanatlarda Realizm

Görsel sanatlardaki fikir akımları gelişerek bu çağa kadar geldi. Bu akımlardan biri de realizm. Bu akımlar sanatın her alanında etki gösteriyor olsalar da bizim ilgi alanımıza giren kısım olan görsel sanatlara odaklanarak durumu bahsetmek Tasarım Çantasının takip edenleri açısından daha yararlı olacaktır.

Realizm Nelerdir?

Gerçekçilik, realist olmak şeklinde manalara haiz olan realizm kelimesi fotoğraf sanatında 1800’lerin ortasında dünyaya gelen bir akımdır. Bu zamana kadar sanatçıyı ve dolayısıyla sanatı himaye eden sermaye ve güç sahiplerinin zevkleri doğrultusunda yol saha sanat anlayışına bir tepkidir.

Bu zamana kadar zenginlerin ve soyluların portrelerini, kiliselere İncil sahnelerini çizmekle uğraşan ressamlara karşı diğer ressamların köylüleri, kasaba hayatından insanları çizmeleri ile verdikleri bir reaksiyon.

Gerçekçi ressamlar köy ve kasabalarda alelade günlük hayat içinde karşılaştıkları insanları, manzaraları ve objeleri süslemeden, ziya oyunlarına başvurmadan, oldukları şeklinde resimlere taşımayı gaye edinmişlerdir. İyi mi yapmışlardır bunu bilemeyiz.

Toplumsal ve ekonomik düzene yargıç olan saygı duyulan kesimin sanat düzenine de yargıç olmaya başlamasının bir sonucudur aslen. Bizim kültürümüzde de bu akımın öncüleri görülebilir. Bizde fotoğraf ziyade yazın alanında daha basit takip edilebilir bu akımın izi. Sarayda yazılan aruz ölçülü, süslü divan şiirlerinde bahsedilen imgesel sevgiliden “fabrikada tütün sarıyor” modu sevgiliye iniştir realizm. Reel olanı, yaşayanı, hayalden aryındırıp hakikaten olduğu şeklinde yanstmadır.

O zaman aklınıza şu gelebilir. Bir vesikalık resim kadar gerçekçi bir yaklaşım hiç bir sanat branşında yoktur.

Evet haklısınız. Realizm bir vesikalık resim çekme sadeliğine heves etmiştir. Edebiyatta realizm ise o vesikalık resim çektiren parasız yatılı öğrencisinin alelade yaşamını söylemeye, onun yaşamından, mektebinden yurdundan bahsetmeye, sayfalar süresince odasındaki yatağı, yorganı söylemeye odaklanırdı.

Sanatçı ve Realizm

Realizm akımını bugünden bakarak sanatsallıktan ırak olarak değerlendirmek tek taraflı bir nazar olabilir. Bulunmuş olduğu dönemin şartları içinde son radde muhalif bir tasarruf olduğu kararlı. Realizm akımı yardımıyla sanat gündelik hayata inerek geniş cemaat kitlelerinin hayatını da konu, bahis edinmeye başlamış böylece ucu popüler kültüre kadar uzanacak uzun bir yolun ilk adımı atılmıştır.

Klasik sanattan modern sanata geçişin ilk evrelerinden olan realizmin ilk ve en mühim isimlerinden olan Gustave Courbet bu akımı fazlaca kısa ve net halde özetlemiştir aslen;

“Ben asla melek resmi çizmedim bundan dolayı asla melek görmedim”

Sanat gerçeğe bu kadar körü körüne bağlı mıdır kim bilir fakat insandan, sanatçısından ve sanatçısının yorumundan bu kadar ırak kalmamalıdır. Grafik tasarım denen çalışmaların tümü realizm akımı içinde fotoğrafların psd formatına çevrilmiş halleri olmamalı.

Kendi zamanında gelmiş ve geçmiş bu akıma iç birkaç misal ile bitirelim.

 

1. Senin İçin Gerçekçi Olmuş Diyolar

Sevgili Michel, bu mevzuda realist misin?

2. Asla Filtre Kullanmadan

#nomakeup yaz dibine, paylaş, tamam.

3. Gerçekçi Memleket Özlemi

Memlekete dönmek isterim.

Hakkaten mi?

4. Gerçekçi Portakal

5. Hakltan Realist Manzaralar

Bizi de çiz gız. Ne o o şekilde hep zenginler, hep zenginler. Bizi de ciz! Bak neler çekiyoz burda.

tasarimci

Tasarımcı Blogu olarak Grafik Tasarım konusunu inceleyen ve bu konuda trend tasarımları, çalışmaları paylaşan ve video eğitimler ile bir grafik tasarımcının ihtiyacı olan tüm grafik tasarım dosyalarını sunan bir tasarımcı blogudur.

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla