Grafik Tasarım’a Giriş Teorik Bilgiler

Grafik Tasarım’a Giriş Teorik Bilgiler

– Grafik Nelerdir?
Grafik, görüntünün bir yüzey üstünde temsil edilişidir.
– Bir Grafiği Meydana getiren Unsurlar Nedir?
Bir grafik çoğu zaman;
· Ova (tekst)
· İllüstrasyon
· Renk
den doğar!

– Hayatımızdaki Grafikler Nedir?
Hayatımızda grafik diye tanımlayabileceğimiz birçok misal vardır. Bunlardan bazıları; haritalar, diyagramlar, fotoğraflar, çizimler ve diğer resimlerdir.

Tasarım Nelerdir?
Bir tasarım kendi içerisinde bir yapıya, bu yapının peşinde ise bir planlama haiz olmalıdır. Bundan dolayı bir tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile alakalı her türlü faaliyeti içerisine almaktadır.
Tatbiki tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Sanayi Tasarımı, Etraf Tasarımı ve Grafik Tasarım.

– Grafik Tasarım Nelerdir?
Grafik tasarım, görsel bir haberleşme sanatıdır. Birinci işlevi de, bir bildiri iletmek yahut bir ürün ve ya hizmeti tanıtmaktır.
Tasarım, bir problemin çözümü anlamına gelir. Bir grafik tasarım sorunu her zaman haberleşme ile ilgilidir.

– Tasarımcının Ana Rolü Nelerdir?
Grafik tasarımcı umumi olarak okunan ve izlenen görüntülerin tasarımından mesuldür.
Tasarımcı; aktüel bir bilgiyi, çağıl bir zevk anlayışı içerisinde ve yeniden çağıl enstruman ve malzemelerle taktim etmek zorundadır. Bundan dolayı de yeni eğilimleri, teknolojik buluşları ve yaşamış olduğu devre içerisinde tartışılan sanatla alakalı, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunları yakından izlemelidir.
Tasarım Dönemi ile alakalı Olarak?
Bir tasarım dönemi aşağıdaki gibidir.
– Problemin Tanımı
Informasyon Toplama
– Yaratıcılık ve İcat Dönemi
– Çözüm Bulma
Tatbik

– Reklam Hakkındaki!..
Herhangi bir ürünün, hizmetin yahut fikrin belirli bir ücret karşılığında hedef kesime ulaştırılmasına yönelik bütün faaliyetlere reklam ismi verilir.
Bir ürün yahut hizmetin tanıtımında kullanılan görsel – işitsel haberleşme araçlarının tümüne medya (mecra) ismi verilir. Reklam veren, hedef kesime ulaşmak için; gazete, radyo, tv, beyaz perde, mecmua, kitap, poster, billboard (duyuru tahtası), broşür, katalog ve doğal olarak ki bilgisayar ve web teknolojisinden yararlanır.
– Reklamların Amaçları Hakkındaki!..
En basit haliyle bir reklamın esas amacı; ürün ve ya hizmetlerin satışını etkilemektir. Bunun yanı dizi her reklam, beş amaca daha hizmet eder.
1. Dikkat Çekme!
2. Ilgi Uyandırma!
3. Arzu Yaratma!
4. Güdüleme (motive etme) ve İkna etme!
5. Ürün yahut hizmetin iyi mi ve nereden temin edilebileceği ile alakalı informasyon verme…
Logo Nelerdir?
Amblemler: Ürün yahut hizmet üreten kuruluşlara hüviyet kazandıran sözcük özelliği göstermeyen; soyut yahut nesnel görüntülerle yahut harflerle açılan simgelerdir.
Amblem (LogoType) Nelerdir?
Amblem (Logotype); iki yahut daha oldukça tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle açılan ve bir ürün, kurum ya hizmeti tanıtan marka yahut logo özelliği taşıyan simgelerdir.

Renk ve Renk Terimi ile alakalı Olarak!..
İnsanoğlunun en büyük ziya deposu güneştir. Şu demek oluyor ki ziya güneş yardımıyla vardır. Bununla enlem olarak da renkler meydana gelir. Işık yoksa renkte yoktur!
GÜNEŞ = IŞIK = RENK!

– Görme Nelerdir?
Cisimlerin üstüne düşen ışığın göz tarafınca algılanmasına görme denir.
– Renk Nelerdir?
Yani renk; bir ziya hacminin bir cisim üstüne yansıtılması sonunda cisim tarafınca ışığın belli bir kısmının emilmesi (absorbe), belli bir kısmının ise yansıması kararı gözümüzde oluşan (görme duygusuna) duygudur.
– Renk ve His Hakkındaki!..

Grafik Tasarım'a Giriş | Teorik Bilgiler

Söylenmeden ya da gösterilmeden verilen duygusal tepkimeye en basit örnektir… Buna fototerapi (fer banyosu) denir. Işığın insanoğlu üstündeki etkisine denir.
– Şu Hep Bildiğimiz Ana ve Ara Renkler Hakkındaki Konuşmak Gerekirse!..
Ana Renkler: Oluşumda ilk olarak olan ve kararı belirleyen renklerdir. (KIRMIZI, SARI, MAVi)
Ara Renkler: Ana Renklerin karıştırılması sonunda elde edilmiş renklerdir.
– Ak ve Siyahın Renk Olmayışıyla İlgili Olarak!..

· Ak Sebep Renk Değildir?
Beyazın ziya hikayesinde verdiği tepkime hepsini yansıtmasıdır. Bu teoride bu biçimde görünse de aslına bakarsak doğada ki en ak bile gelen ışığın absorbe eder, ’ini ise yansıtır. Sadece beyazın yansıtmış olduğu bu ’lik oran maalesef kafi bir yansıtma olarak görülmemektedir.
Bizlere art dönen yansıma payı kafi olmadığı için,
Işık kaynağımız mutlaka, ziya kaynağının rengine dönüştüğü için,
– Ak ile alakalı yorum yapamadığımız için,
Şu demek oluyor ki renk tarifine uymadığı için beyazı renk olarak kabul etmeyiz…

· Kara Sebep Renk Değildir?
Beyaz için iyi mi gelen ışığın hepsini yansıttığı düşünülmekte ise kara içerisinde gelen ışığın hepsini emdiği söylenmektedir. Aslen hayır! Iyi mi ak bile gelen ışığın belli bir kısmını emiyor, belli bir kısmınıysa yansıtıyor ise bu siyahta da böyledir. Buna bakılırsa en kara noktanın bile gelen ışığın %2’tepsi art yansıttığını biliyoruz. Buna rağmen yorum yapabileceğimiz bir miktarda yansıtma olmadığı için ve renk tarifine uymadığı için siyahı renk olarak kabul etmeyiz.

– Renk ve Görüntüleme Sistemleri!..
Temel olarak iki çeşit görüntüleme modeli vardır! Bunlardan birincisi RGB (RED, GREEN, BLUE)
RGB’nin karışımından ak elde ederiz. Sadece hepimiz RGB’yi baskısını gerçekleştireceğimiz işler için kullanmayız. Şu sebeple RGB modeli insan gözünü yansılamak eden dijital ünitelerde şu demek oluyor ki; tarayıcılar, kameralar ve monitörlerde (web vb.) kullanılır.
Sadece yaptığımız işler yazıcı ve baskı makineleri şeklinde ünitelerde basılacak ise hepimiz CMY – K modelini kullanmak zorundayız. CMY’nin yüzdelik bakımdan tam karışımı bizlere kahverengi tarzında bir renk veriyor. Bundan dolayı baskı dünyasında extra olarak “K” (şu demek oluyor ki KEY, şu demek oluyor ki Kontrast ) isminde bir mürekkep daha kullanılıyor ve tam kara elde edilen olunuyor…
– Peki, RGB ve CMYK arasındaki tefrik nelerdir?
En basit ifade ile RGB ışığın, CMYK ise yansımanın rengidir.
RGB’de ziya kaynağının değişik dalga boyları renkleri oluşturuyor. Buna en iyi misal; monitörler vb. CMYK’da ise ışığın bizlere yansıttığı boyar maddenin şu demek oluyor ki mürekkebin oluşturduğu renk bütünüdür.

tasarimci

Tasarımcı Blogu olarak Grafik Tasarım konusunu inceleyen ve bu konuda trend tasarımları, çalışmaları paylaşan ve video eğitimler ile bir grafik tasarımcının ihtiyacı olan tüm grafik tasarım dosyalarını sunan bir tasarımcı blogudur.

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla