Reklam sanattır

REKLAM YAZARI

Öncelikle reklamın özüne bakarsak ; Reklam , fikir ve düşüncelerimizi metine döktüğümüz algılarımızı yöneten bir süreç içinde mahsul ve hizmeti hedef kesime tanıtma ve planlama aşamasıdır. Idrak yönetimi bu süreçte stratejisini kurduğumuz reklamın hedefe ulaşmasında muavin unsurdur. Hedef kitleyi kısa içerik ve mesajlarla ikna edebilmek gerektiğinden idrak dönemi bu aşamada önemlidir. Reklamda ürünün ve hizmetin iyi analizi yapılmalı uygulanan yöntemler irdelenmeli. Reklamın doğruluğu ve sürekliliği sağlanmalıdır. Reklamda doğru mesajlar ve bilgilerde eksiklik olmamalı. Akıllarda idrak sürecinde sual işaretleri uyandırmamalıdır. Doğruluk bu aşamada önemli aman dikkat! Şu demek oluyor ki söylenmeyen mahsul ve hizmetin reklamındaki devamlılığından anlatmak zor olmakta. Hem inanmadığınız ve inandıramadığınız mahsul ile alakalı detayları iyi mi pazarlayasınız ki… Bu mevzuda ünlü ulusal çaptaki reklamcıların laflarından de özet olarak dürüstlüğün vurgulandığını söylemek istiyorum.
Reklam yazan kişilerin çalışmalarını sürdürmesini, düşünmeyi sürdürmesini ve devamlı dürüst
olmalarını öneri etmişlerdir.

Reklam yazarı olabilmek için topluluğun sorularına cevap aramak zorundasınız. Kaynak olarak reklam metni ve reklam yapma uğraşında olan kişiler kendilerini belli mevzularda ve alanlarda sınırlandırmamalıdır. Reklam değişen bir süreç ve yenilik , yaratıcı , strateji işi ise iyi mi olurda tepkisiz kalınabilir değil mi? Bu nedenle reklamcı kişi ; psikoloji , sosyoloji , yazın , sanat , kültür vs. her mevzuda bilmesi gerektiği diyemeyeceğim hudut koymuş olurum. Bu nedenle bu konuların basamakları var ise sınırlamadan üzerine ekleye ekleye çıkmalı bu merdivenleri…
Hem pskilog hem sosyolog olabilmeli mevzusu bunu gerektiriyorsa. Sonuçta hedef kitlemiz insanoğlu , camia. İnsanlar duygularıyla ve düşünceleriyle devinim ediyor. İnsanları iyi tanımalı ve stratejilerini bu yönde geliştirmelidir. Duygularını ve dikkatini çekebilen reklamcı insanları etkilediğinde de art dönüş alacaktır.

Ürün ve ya hizmeti iyi tanıdıktan sonrasında reklam düşünülmelidir. Zekâ , düş gücünüz , yaratıcılığınız tamamen mahsul hakkındaki bildiklerinizden oluşur. Yazdığınız her şey abes olmadan dilediğiniz halde şekillenmelidir. O mesajı taşımalıdır. Kendinizi onun yerine koyarak hedef kitlenin o mahsul ile alakalı beklentilerini ve gereksinimlerini bir kağıda ova olarak dökmek bu yaratıcı fikirlere ziya tutacaktır. Mahsul kısmında ürünün sıska ve dirençli yönlerini düşünüp devinim etmeliyiz. Swot analizi bu aşamada mühim. Rakiplerin durumu ve ürünün avatajlarını doğru ve dürüstlük çerçevesi içinde yansıtmalıyız.

İyi bir reklam yazarı olabilmek için insanları algılama kabiliyetine haiz olmak , onların içerisinden gelmek onların düşüncelerini okuyabilmek , idrak periyodunu iyi değerlendirmek , dürüst hareket etmek , işinde disiplinli ve anlamlandırması dirençli olabilmek bu süreçleri yazarak desteklemek ve düşüncesini sınırlamadan kendisini geliştirmesi gerekmektedir.

Yazmaktan korkma! Yaz , çiz ve sil reklam bunun için var.

tasarimci

Tasarımcı Blogu olarak Grafik Tasarım konusunu inceleyen ve bu konuda trend tasarımları, çalışmaları paylaşan ve video eğitimler ile bir grafik tasarımcının ihtiyacı olan tüm grafik tasarım dosyalarını sunan bir tasarımcı blogudur.

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla