Anadolu’da reklamı tasarımın güzelliği oluru olarak bildik. Sadece reklama benlik katan , kan veren tasarım değil fikirdir. Heralde tasarım reklamı hedef kesime aktaran önemli bir etkili. Fakat reklam yalnız güzel ...

REKLAM YAZARI Öncelikle reklamın özüne bakarsak ; Reklam , fikir ve düşüncelerimizi metine döktüğümüz algılarımızı yöneten bir süreç içinde mahsul ve hizmeti hedef kesime tanıtma ve planlama aşamasıdır. Idrak yönetimi bu süreçte stratejisini kurduğumuz reklamın hedefe ...

Grafik Tasarımın Temel İlkeleri

Tasarım, fazla kullanılan bir kavram olmakla birlikte ne algılama geldiği tam olarak anlaşılması imkansız. fazla sayıda tanımı vardır. En önemli özelliği ise planlamadır. Planlamanın olduğu her yerde bir tasarımdan söz edilebilir. Uzmanlar, tatbiki ...

Piyasanın Tasarım Anlayışı Nasıl?

“Geliştirilemez” deyip mevzuyu kapatasım var fakat öte taraftan şeytan dürtüklüyor yaz diye. Günlük koşuşturma içerisinde olan yurdum insanını direkt ilgilendirecek bir yazı değil aslen bu. Yalnızca ilgilenenleri ve reklam–tasarım toplumunda ...

Ters düz afiş tasarımı

Leo Burnett, prestijli bir internasyonal reklam ajansı, Cannes Lions basın için bir altın mükafaat niteliğindeki sloganı “Görmek istersen bak” ile Fransa’da cip için optik yanılsamalı reklam kampanyası oluşturdu. İlk başta, bu reklam kampanyasında 3 sahneler hususi bir şey ...

Radyo Reklamı Nasıl olur?

Radyo reklamcılığının işlevlerinden bahsetmiştim. Bütçesinin uygunluğu firmaların daha azca maliyetlerle reklam verebileceği mecra olan radyoya reklam vermek avantajınıza olacağını belirtmiştim. Ajanslar bu aşamada müşterilerinin planını oluşturduktan sonrasında mecra seçimini yapar. Ajansın burada katkısı reklam yayınını meydana ...