Tipografide kurallar yoktur. Mütevazı, jülide yahut saçma olabilirler. Buna bağlı olarak, tipografiden yararlanma hikayesinde esas tipografinin esasları üstüne bir kavrayış edinmek gittiğiniz güzel duyu yolda size muavin olabilir. İşte bu ova üç ana tipografi kuralını yıkıyor: (Satır aralığı, harf aralığı ve yol aralığı) ve hemen sonra ise yaratıcı kullanımın birtakım örneklerine ziya tutuyor.

 

Satır Aralığı (Leading)

Satır aralığı doğrusu satırlar arasındaki dikey aralıktır.

Tipografi Kurallarının Akıllıca Kullanımı

Yukardaki misal satır aralığı için değişkeni olumsuz bir değere ayarlamak açısından yaratıcı bir kullanım sergiliyor. diğer bir deyişle, satır çizgileri harfleri birbirine değdirecek derecede oldukça yakın fakat yeniden de zekice bir yerleştirme vesilesiyle her harf kendine kolay bir yer bulmaktadır. “Know” daki K harfi, üzerindeki “y” ve “o” harfinin arasına oldukça güzel oturmuş, “i” ve “l” harflerine de şöyleki bir uğramış. İşte bu, lafda “aralık” kurallarına uymak yerine, kolay bir aralamanın yaratıcı halde yapılabildiğini kanıtlayan mükemmel bir örnektir.

 

Harf Aralığı (Kerning)

 

Kısaca harf aralama, iki tipografik harf ıra arasındaki boşluğu genişletmek yahut kısaltmak için meydana getirilen tipografik bir ayarlamadır.

Tipografi Kurallarının Akıllıca Kullanımı

Yukardaki örnekte tipografi ustası jan tchichold bundan önceki örnektekine eş halde “Philobiblon” sözcüğündeki “P” ve “H”‘yi tek bir yapıdan yaratıcı halde aralamış. Bu harflerin aralıkları oldukça sıkı ayarlanmıştır ki “P”‘nin eğimi sözcüğün ilk birkaç karakteriyle oldukça güzel örtüşmektedir. Doğrusu “P” harfiyle “H” harfi arasındaki boşluk farkı, diğer harflerin birbirleri arasındaki boşluk farkıyla aynı olduğundan son radde başarılıdır.

 

Yol Aralığı (Tracking)

 

Harf aralığından ayrı olarak yol aralığı, üç veya daha oldukça tipografik unsur arasındaki boşluğu ifade eder. Bu ayarlama sözcükleri tümceleri ve hatta paragrafları bile kapsayabilir.

Tipografi Kurallarının Akıllıca Kullanımı

Yukardaki emek verme iki parametreyi de oldukça ferah ve olağan dışı bir halde yapılandırmak bakımından hem yol aralama, bununla beraber harf aralama hikayesinde yaratıcı bir misal sunuyor. Bu yaratıcı kullanım; her karakterin, tasarımın süsü yahut dekoruymuş benzer biçimde davranmasına ruhsat vermesi açısından başarıya ulaşmış olarak nitelendirilebilir. Buradaki harfler albüm kapağını, tıpkı kar taneleri benzer biçimde sürükleyip yağdırmaktadır.

 

Netice

 

Tipografi Kurallarının Akıllıca Kullanımı

Ayarlamak gerektiği süre bir bilince haiz olmanız için bu üç ana tipografik kuralın bilinmesi faydalı olabilir. Bir öteki deyişle sıkıştırılabilir, eğdirilip bükülebilirler. Yukardaki örnekte verildiği benzer biçimde David Carson, yaratıcı tipografinin musluklarını ardına kadar açıyor.

 

Harflerin bir çok düzensizce aralanmış, satır aralıklar sıkça üst üste binmiş ve yol aralıkları çılgıncasına değiştirilmiş. Tipografik aralıkların bu şekilde “kötüye kullanmasıkanalıyla Carson aslına bakarsak bizlere “büyük çerçeve”yi gösterecek bir görsel dil yaratıyor.

 

Kim bilir bu yazıdan çıkarılacak en büyük ders, tipografinin temellerinin aslına bakarsak tipografinin rahat değişkenleri bulunduğunun farkına varılması ve doğru ayarlamanın hiçbir surette kastedilmeyeceğidir.

Author

Tasarımcı Blogu olarak Grafik Tasarım konusunu inceleyen ve bu konuda trend tasarımları, çalışmaları paylaşan ve video eğitimler ile bir grafik tasarımcının ihtiyacı olan tüm grafik tasarım dosyalarını sunan bir tasarımcı blogudur.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.